Ustawienia urządzenia

W zakładce Urządzenie możesz zobaczyć następujące informacje:

  • Adres serwera (w formacie DNS i IP) oraz port
    Adres serwera i port do którego należy skonfigurować wysyłanie danych z urządzenia GPS (tracker) w celu połączenia go z obiektem.
  • Unikalny identyfikator (ID)
  • Typ urządzenia
Slide 81ee1b44-7a25-41df-acd9-16121e1df1b1