Ogólne ustawienia obiektu

W ustawieniach ogólnych możesz zobaczyć następujące informacje:

  • Wykorzystana i dostępna pamięć oraz szacowany czas przechowywania danych
    Po osiągnięciu maksymalnej ilości danych najstarsze dane zaczynają być usuwane, a nowe dane przychodzące są zapisywane.

Maksymalny okres przechowywania danych to 1 rok.

  • Całkowite i początkowe przebiegi obiektu
    Możesz ustawić początkowy przebieg obiektu, który zostanie dodany do przebiegu zdefiniowanego w aplikacji po podłączeniu obiektu.
  • Dane subskrypcji obiektu
  • W sekcji Dodatkowe pola możesz tworzyć pola z dodatkowymi informacjami, które mogą być wyświetlane na karcie obiektu
Slide 388b508a-8629-448f-9e11-df2e53abc9f0