Narzędzia

Każdy obiekt posiada narzędzia do konfiguracji działania urządzeń GPS lub ich debugowania.
Aby z nich skorzystać, przejdź do Menu obiekta - Narzędzia.
Dostępne są następujące narzędzia:

  • Setbox
    Wysyłaj standardowe polecenia do urządzenia GPS w celu zdalnego sterowania i konfiguracji.
  • Toolbox
    Przeglądaj wiadomości otrzymane z urządzenia, logi o połączeniu, błędach, edycji obiektów. Jeśli potrzebujesz głębokiego debugowania, możesz wyświetlić nieprzetworzone dane wysłane przez urządzenie.

Setbox i niektóre funkcje Toolbox nie są dostępne dla urządzeń z kategorii Legacy.

Slide 31a58a5d-bba9-4969-85d1-b59b20bc9091
Slide 5714a2aa-9b4d-4df1-b341-2de2bc8f1a43