Strona szczegółowa obiektu

Strona szczegółów obiektu to osobna strona wybranego obiektu, na której można zobaczyć wszystkie informacje o nim.

Po otwarciu strony szczegółów na mapie będzie widoczny tylko wybrany obiekt. Pozostałe obiekty będą ukryte.

Szczegółową stronę obiektu można znaleźć:

  • Panel przycisków szybkiego dostępu
  • Adres i status obiektu (Podróż lub Parking)
  • Panel ustawień priorytetów
  • Panel pól dodatkowych
  • Pole parametrów
  • Można również zobaczyć wszystkie podróże obiektu
Slide 4da729a6-7595-4a00-b65c-fc09702c06fd
Slide 3b1677ae-27ce-4b0d-a9e9-1d2aa2c9de40