Strona szczegółowa obiektu

Strona szczegółów obiektu to osobna strona wybranego obiektu, na której można zobaczyć wszystkie informacje o nim.

Po otwarciu strony szczegółów na mapie będzie widoczny tylko wybrany obiekt. Pozostałe obiekty będą ukryte.

Szczegółową stronę obiektu można znaleźć:

  • Panel przycisków szybkiego dostępu
  • Adres i status obiektu (Podróż lub Parking)
  • Panel ustawień priorytetów
  • Panel pól dodatkowych
  • Pole parametrów
  • Można również zobaczyć wszystkie podróże obiektu