Panel komend

Korzystając z Panelu komend, możesz samodzielnie tworzyć polecenia i wysyłać je do urządzenia bezpośrednio z interfejsu aplikacji. Ta opcja jest dostępna z subskrypcją Premium.

Pasek poleceń nie jest dostępny dla wszystkich typów urządzeń zintegrowanych z naszym systemem. Jeśli ta opcja jest dostępna dla Twojego urządzenia, zobaczysz odpowiednią ikonę na pasku narzędzi szybkiego dostępu karty witryny.

Dla niektórych typów urządzeń dostępne są również wstępnie skonfigurowane komendy. Znajdują się one w polu Akcje w menu paska poleceń i są również dostępne w bezpłatnym abonamencie

Jeśli dla danego typu urządzenia dostępne są wstępnie skonfigurowane polecenia, będą one również wyświetlane w panelu szybkiego dostępu karty urządzenia jako odpowiednie ikony

Jeśli nie znasz składni polecenia, w takim przypadku skontaktuj się z producentem swojego urządzenia, który udzieli niezbędnych informacji.

Ważne jest, aby pamiętać, że oprócz poprawnej składni istnieją również dwa ważne warunki, pod którymi twoje polecenia mogą być wykonywane natychmiast:

  • Twoje urządzenie musi być prawidłowo zainstalowane i podłączone do pojazdu
  • urządzenie musi być podłączone do naszego systemu
Slide 2452ae9a-0b58-4861-8779-6be646ebc677
Slide 28d6e441-3699-4144-85f1-10f5039839f0