Interfejs

Interfejs aplikacji składa się z następujących elementów:

 • Pasek nawigacyjny
  Umożliwia nawigację po dostępnych kartach obszaru roboczego i zarządzanie nimi.
 • Obszar roboczy
  Wyświetla zawartość zakładki, na której się znajdujesz.
  Niektóre zakładki mają dodatkowe narzędzia, takie jak:
  • menu wyboru obiektów
  • linia wyszukiwania
   Pozwala szybko znaleźć potrzebne dane na zakładce
  • menu (przycisk po prawej stronie w pasku wyszukiwania)
  • ciąg wyboru daty
 • Menu użytkownika
 • Mapa
Slide a2a219db-cea2-4171-a7dd-f72be0573c3e