Linia czasu

Na tej zakładce możesz śledzić wszystkie zdarzenia obiektu na wybrany dzień w porządku chronologicznym. Są to zdarzenia takie jak przejazdy, przekroczenie prędkości, komunikaty alarmowe, holowanie itp.

Dla każdego zdarzenia wyświetlana jest jego nazwa i godzina. Niektóre zdarzenia mogą wyświetlać inne ważne dla nich informacje, takie jak lokalizacja lub prędkość.

Aby wyświetlić wydarzenie na mapie, po prostu je kliknij.

Możesz także wyeksportować dane osi czasu do pliku .xlsx, .csv, .pdf. Ta opcja znajduje się po prawej stronie wyboru daty.

Slide 743eb6d5-0793-4d1e-84bb-b5b687fb1865