Metody wysyłki

W tym menu możesz skonfigurować sposób wysyłania powiadomień Proste i Konfigurowalne.
Możesz także wybrać, jakie rodzaje powiadomień chcesz otrzymywać w taki czy inny sposób.

Powiadomienia można wysyłać w metody:

  • W formie push powiadomień
  • e-mailem na adres e-mail powiązany z Twoim kontem
  •  Do komunikatora Telegram
  •  Jako webhook na Twój serwer
 
Slide de817ffe-1af1-430e-ae0b-c6b852329425