Ustawienia użytkownika

W tym menu możesz zmienić nazwę konta (login)adres e-mail konta i hasło.
Aby zmienić, kliknij ikonę „Ołówek” obok elementu, który chcesz zmienić, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Możesz także wybrać język aplikacji, system miar i format czasu, a także wysłać prośbę o usunięcie konta.