Toolbox

Toolbox umożliwia przeglądanie dzienników połączeń urządzenia z systemem, a także wiadomości wysyłanych przez urządzenie.

Zarówno w przypadku dzienników połączeń, jak i wiadomości możesz wybrać okres czasu, przez który chcesz widzieć przychodzące dane.
Możliwe jest również wyświetlanie dzienników połączeń, wiadomości osobno lub wszystkich razem.

W górnej części głównego okna Toolbox można zobaczyć dzienniki połączeń.
Klikając w wiersz dziennika, po prawej stronie zobaczysz szczegółowy opis.

U dołu okna Toolbox możesz zobaczyć dziennik wiadomości z urządzenia.
Klikając na wiadomość, po prawej stronie zobaczysz pełną listę parametrów, które urządzenie wysłało w tej wiadomości.

Pamiętaj, że pełny zestaw danych jest dostępny tylko dla urządzeń z kategorii Pojazd i Zwierzę domowe. Dzienniki połączeń urządzeń nie są dostępne dla urządzeń z kategorii Legacy!

Slide 2de56dba-53f1-4a86-b3ad-2a20826cba33
Slide 9696f690-77f5-41b5-a812-544c208bab5b