Ustawienia urządzenia

W zakładce Urządzenie możesz zobaczyć następujące informacje:

  • Adres serwera (w formacie DNS i IP) oraz port
    Adres serwera i port do którego należy skonfigurować wysyłanie danych z urządzenia GPS (tracker) w celu połączenia go z obiektem.
  • Unikalny identyfikator (ID)
  • Typ urządzenia
Slide 7edd6ecf-6cc4-4278-8348-7f99ec12b452