Ustawienia obiektu

Możesz przeglądać i edytować główne ustawienia obiektu lub usunąć je w Ustawieniach obiektu. Możesz otworzyć ustawienia, klikając trzy pionowe kropki znajdujące się w prawym górnym rogu karty obiektu, a następnie wybierając Ustawienia z menu, które się otworzy.

W ustawieniach obiektu możesz zobaczyć następujące zakładki:

W ustawieniach obiektu możesz również:

  • Ikona edycji obiektu
    Podczas tworzenia obiektu ikona jest ustawiana automatycznie, aby ją edytować wystarczy na nią kliknąć.
  • Edytuj nazwę obiektu
    Podczas tworzenia obiektu nazwa jest ustawiana automatycznie, aby ją edytować wystarczy kliknąć ikonę ołówka obok nazwy
  • Usuń obiekt
    Możesz usunąć obiekt, klikając trzy pionowe kropki w Ustawieniach obiektu i wybierając Usuń obiekt.
Slide 89879145-140c-4b7c-8233-68d5e9d79dff