Interfejs

Interfejs aplikacji składa się z następujących elementów:

 • Pasek nawigacyjny
  Umożliwia nawigację po dostępnych kartach obszaru roboczego i zarządzanie nimi.
 • Obszar roboczy
  Wyświetla zawartość zakładki, na której się znajdujesz.
  Niektóre zakładki mają dodatkowe narzędzia, takie jak:
  • menu (przycisk w prawym górnym rogu obszaru roboczego: umożliwia import lub utworzenie jednostki)
  • ciąg wyboru daty
 • Menu użytkownika
 • Mapa
Slide 66536f00-9342-4144-ab0c-97fb601f7117