Obiekty

Obiektem jest Twój zwierzak, samochód, motocykl, czyli wszystko, na czym zainstalujesz urządzenie GPS.

Jak to działa:
Urządzenie przesyła na serwer dane o lokalizacji, prędkości i inne dane telemetryczne. Serwer przetwarza te dane i przekazuje je do aplikacji.
Dzięki temu możesz obserwować swój obiekt w aplikacji.

Na karcie Obiekty możesz zobaczyć karty swoich obiektów i zarządzać nimi.
Karta przeznaczona jest do wyświetlania ogólnych informacji o obiekcie, takich jak:

  • Nazwa obiektu i ikona
  • Czas ostatniej wiadomości
  • Menu obiektów
  • Pasek szybkiego dostępu
  • Linia stanu obiektu
  • Parametry
Slide 0b8d0eb2-3851-4868-85c7-5d0961b7dd59