Narzędzia

Każdy obiekt posiada narzędzia do konfiguracji działania urządzeń GPS lub ich debugowania.
Aby z nich skorzystać, przejdź do Menu obiekta - Narzędzia.
Dostępne są następujące narzędzia:

  • Setbox
    Wysyłaj standardowe polecenia do urządzenia GPS w celu zdalnego sterowania i konfiguracji.
  • Toolbox
    Przeglądaj wiadomości otrzymane z urządzenia, logi o połączeniu, błędach, edycji obiektów. Jeśli potrzebujesz głębokiego debugowania, możesz wyświetlić nieprzetworzone dane wysłane przez urządzenie.

Setbox i niektóre funkcje Toolbox nie są dostępne dla urządzeń z kategorii Legacy.

Slide 0094da7f-ea85-4a07-a9c8-89f177f9b458
Slide 4318cf3d-991b-424f-8987-0d2b041b8423